Skip to content
Home » Archives for lighdubattlo

lighdubattlo

מערכת אמינה לעידוד עובדים. פחמים מגברים עובדי עובדי לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל https://www.israelxclub.co.il/ – הפוך עובדים לעבודה הגונה עם הכנסה טובה, ולגברים עשירים נותנים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שמספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, שתהיה רווחית עבור שני הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים ראויים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור ההסדר נועד רק למאזן העובדת. העלות הממוצעת של דירה קבועה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.